Door chemicaliën in de bodem te brengen, ontstaat er een chemische reactie waarbij de verontreiniging zoals minerale olie wordt geoxideerd. Met In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) kunnen hoge concentraties aan verontreinigingen op een snelle manier worden gesaneerd. Daarom zetten we ISCO specifiek in om de bronzone van de verontreiniging aan te pakken.

Wij zijn gespecialiseerd in deze techniek en gebruiken een grote verscheidenheid aan oxidatiemiddelen. We onderscheiden de gasgedreven ISCO waarbij we het gepatenteerde Perozone® concept toepassen en de vloeistof gedreven ISCO met de toepassing van Permanganaat, Persulfaat of Fenton’s Reagens waarmee we een groot aantal projecten aantoonbaar succesvol hebben afgesloten.

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van In Situ Chemische Oxidatie?

Bewezen resultaat met In Situ Chemische Oxidatie

NTP Enviro is gespecialiseerd in deze techniek en gebruikt een grote verscheidenheid aan oxidatiemiddelen. We onderscheiden de gasgedreven ISCO waarbij we het gepatenteerde Perozone ® concept toepassen en de vloeistof gedreven ISCO met de toepassing van Permanganaat, Persulfaat of Fenton’s Reagens waarmee we een groot aantal projecten aantoonbaar succesvol hebben afgesloten.

De Perozone ® techniek (In Situ Chemische Oxidatie) maakt het mogelijk vele soorten van bodemverontreiniging adequaat te saneren met inzet van natuurlijke ingrediënten als ozon en waterstofperoxide. Deze ingrediënten breken in de bodem veel stoffen direct af óf ze maken tal van verontreinigde stoffen vrij zodat deze opgepompt kunnen worden.

De Perozone ® techniek is CO2-vriendelijk doordat er geen transport plaatsvindt van afgegraven gereinigde grond en aanvoer van schone grond. Daarnaast vindt controle en aansturing digitaal en op afstand plaats en blijven er geen risico’s voor het milieu achter. Doorontwikkeling van de Perozone ® techniek heeft geleid tot een oxidatiekracht van c.a. 3,0 V. Dit biedt mogelijkheden om ook stoffen af te breken waarvoor tot dusverre extreem hoge temperaturen van >1000°C benodigd waren.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over In Situ Chemische Oxidatie? Neemt u dan contact met ons op.