In Situ Chemische Reductie door nulwaardig ijzer (Fe0) is een techniek waarbij een serie van redoxreacties betrokken is. Deze oplossing zorgt ervoor dat verontreinigingen met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen (LCKW) niet alleen door anaerobe biologische afbraak, maar ook door chemische reductie afbreken. Toepassing van nulwaardig ijzer kan geschieden in permeabele reactieve wanden, op de putbodem van een ontgraving alsmede door directe injectie van nulwaardig ijzer eventueel vermengd met koolstofbron. De techniek is toepasbaar bij zeer hoge concentraties, een hoog organisch stofgehalte, in bodems met een lage doorlatend en kalkrijke bodems. Het proces heeft een werkingsduur tot 5 jaar, waarbij een minimale vorming van tussenproducten Cis en VC wordt gevormd. Tevens treed geen verzuring (uit biologische afbraak) of alkalisatie (uit chemische afbraak) op. ~

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van adsorptie schermen? 

Actieve kool is een adsorptiemiddel dat een breed spectrum aan verontreinigingen uit water kan verwijderen. Het wordt in schermen toegepast o.a. voor de verwijdering van teercomponenten rond gasfabrieksterreinen.

Voorwaarde voor toepassing van een adsorptie scherm

De bodem rondom het toepassingsgebied van het adsorptie scherm dient redelijk doorlatend te zijn, zodat er stroming van de opgeloste verontreiniging richting het adsorptie scherm plaatsvindt. Als de kool verzadigd is met verontreiniging en van nature aanwezige organische stoffen in het grondwater dient de kool te worden vervangen.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over adsorptie schermen? Neemt u dan contact met ons op.