Een groot aantal van de saneringslocaties waar we ons werk uitvoeren zijn (voormalige) tankstations of brandstof op- en overslaglocaties waarbij door lekkages of morsverliezen olieproducten in de bodem terecht zijn gekomen. We graven in de bronzone de verontreinigde grond weg en de restverontreinigingen in de grond en het grondwater saneren we met gestimuleerde aërobe afbraak. Door het injecteren van perslucht of zuurstof en nutriënten stimuleren we de biologische omstandigheden in de bodem zodanig dat de bacteriën in de bodem de verontreinigingen afbreken tot onschadelijke eindproducten.

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van gestimuleerde aërobe biologische afbraak?

Het afbreken van bodemverontreiniging door stimulatie van biologische omstandigheden

Een groot aantal van de saneringslocaties waar we ons werk uitvoeren zijn (voormalige) tankstations of brandstof op- en overslaglocaties waarbij door lekkages of morsverliezen olieproducten in de bodem terecht zijn gekomen. We graven in de bronzone de verontreinigde grond weg en de restverontreinigingen in de grond en het grondwater saneren we met gestimuleerde aërobe biologische afbraak. Door het injecteren van perslucht of zuurstof en nutriënten stimuleren we de biologische omstandigheden in de bodem zodanig dat de bacteriën in de bodem de verontreinigingen afbreken tot onschadelijke eindproducten.

Bij het stimuleren van aërobe biologische afbraak van bodemverontreinigingen wordt ernaar gestreefd de juiste condities te creëren voor in de bodem aanwezige micro-organsimen die de afbraak uitvoeren. De actieve saneringsfase is een cyclisch proces waarbij het effect van het injectieregime middels procescontrole wordt gecontroleerd en vervolgens waar nodig wordt bijgestuurd.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over gestimuleerde aërobe biologische afbraak? Neemt u dan contact met ons op.