We brengen substraten zoals slow release compounds die specifiek ontwikkeld zijn voor In Situ Metaal Precipitatie (ISMP) in de bodem. En voor de biologische afbraak aërobe compounds (voor olie en aromaten) en anaërobe compounds (voor gechloreerde koolwaterstoffen) worden deze met een directe injectie of door infiltratie via injectiefilters in de bodem gebracht. Hiervoor hebben we in eigen beheer een mobiele mengunit ontwikkeld waarmee we flexibel kunnen inspelen op iedere verontreinigingslocatie.

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van bodemluchtextractie?

Hoe werkt bodemluchtextractie?

Door het steeds verversen van de bodemlucht kan op een dergelijke manier zowel de grond als het grondwater gereinigd worden. De afgezogen lucht wordt bovengronds gereinigd. De bodemlucht wordt onttrokken via horizontale of verticale onttrekkingsfilters die in de onverzadigde zone zijn aangebracht. Om verontreinigingen efficiënt te onttrekken, wordt een ontwerp gemaakt met meerdere onttrekkingsfilters.

Bodemluchtextractie is een techniek waarmee door het aanleggen van een onderdruk in de onverzadigde bodem verversing van de bodemlucht wordt bewerkstelligd.

Door bodemluchtextractie treden de volgende sanerende processen op:

  • Vervluchtiging | vluchtige verontreinigende stoffen, zoals aromaten en chloorethenen, worden via de onttrokken lucht verwijderd.
  • Stimulering afbraak | door de verversing met buitenlucht wordt tevens de zuurstofconcentratie in de bodem verhoogd waardoor de biologische activiteit wordt gestimuleerd.

Andere toepassingen van bodemluchtextractie

Daarnaast kan bodemluchtextractie ook toegepast worden om risico’s als gevolg van passieve uitdamping (vanuit verzadigde of onverzadigde zone) dan wel uitdamping als gevolg van luchtinjectie in de verzadigde zone tegen te gaan (beveiligingsmaatregel).

Bij bodemluchtextractie ligt de nadruk op verwijdering door middel van vervluchtiging en afvoer met de onttrokken lucht.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over gestimuleerde Bodemluchtonttrekking? Neemt u dan contact met ons op.