Een andere categorie van bodemverontreinigingen zijn de locaties die verontreinigd zijn met oplosmiddelen zoals de VOCl’s (vluchtige organochloorverbindingen). Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zoals per en tri kunnen biologisch gesaneerd worden volgens het zogenaamde BEAT®-concept (Biological Enhanced Anaerobic Treatment).
Hierbij brengen we bovengronds gekweekte bacteriën met de benodigde koolstofbron en nutriënten in de bodem om de anaërobe biologische afbraak te stimuleren. Door een continue controle van de influent-, de infiltratie- en de bioreactorstroom op pH, zuurstof en redox houden we het proces nauwlettend in de gaten. De kracht van dit concept ligt in de relatief kortdurende actieve saneringsfase met als eindresultaat de volledige afbraak van chloorkoolwaterstoffen.

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van anaërobe biologische afbraak?

Een relatief korte saneringsfase met een compleet eindresultaat

Bij het TCE / BEAT concept brengen we bovengronds gekweekte bacteriën met de benodigde koolstofbron en nutriënten in de bodem om de anaërobe biologische afbraak te stimuleren. Door een continue controle van de influent-, de infiltratie- en de bioreactorstroom op pH, zuurstof en redox houden we het proces nauwlettend in de gaten. De kracht van dit concept ligt in de relatief kortdurende actieve saneringsfase met als eindresultaat de volledige afbraak van chloorkoolwaterstoffen.

Waarom kiezen voor NTP Enviro?

Wij hebben eigen saneringsunits waarmee wij de juiste bacteriën kunnen kweken en samen met de benodigde hulpstoffen in de bomen kunnen brengen. Onze ervaring en verregaande doorontwikkeling van de TCE-techniek over de afgelopen 10 jaar kunnen wij vlakdekkendheid van koolstofbron garanderen. NTP Enviro is marktleider voor deze techniek en heeft continu 1 of 2 TCE/BEAT-saneringswerken in uitvoering. Diverse referentieprojecten bewijzen de mogelijkheid tot het behalen van een saneringsresultaat waarbij volledige afbraak heeft plaatsgevonden.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over gestimuleerde anaërobe biologische afbraak?