Locatie
Alphen aan den Rijn - Nederland
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Periode
2009

NTP Milieu voert een In Situ sanering uit op het voormalig NAF-terrein te Alphen aan den Rijn.

Het NAF-terrein is een locatie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn, waar de Nederlandse Asphaltfabriek (NAF) van 1921 tot begin jaren tachtig dakbedekking en mastiek produceerde. Daarnaast werd op de locatie carbolineum ingekocht en overgeslagen in kleine vaten. Als gevolg van deze activiteiten zijn de landbodem en waterbodem op en in de directe nabijheid ernstig verontreinigd geraakt.

Provincie Zuid-Holland saneert de waterbodem met als doel de geuroverlast voor de omgeving en verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Gelijktijdig wordt het baggerslib op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte is en het water goed kan doorstromen.

De sanering van de waterbodem is een project waarbij de gemeente Alphen aan den Rijn, Rijnland en de provincie Zuid-Holland ieder vanuit hun eigen belang nauw met elkaar samenwerken. De regierol ligt bij de provincie Zuid-Holland. Dat betekent onder andere dat de provincie over het project communiceert met de omgeving. Meer informatie over het project vindt u op www.nafterrein.nl